Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim

 

Zarzadzenie_dni_wolne od pracy 2017.pdf

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności

Informacja dotycząca ubojów na użytek własny.

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Wniosek do pobrania

Przykładowy wzór wniosku o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego
i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez PLW.

Wniosek do pobrania.


Wykaz lecznic


Afrykański pomór świń - ASF

Ulotka

ASF hodowcy

ASF myśliwi

Komunikat LWLW - ASF

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Sankcje - ASF

Zasady ochrony świń przed ASF (link)
Sytuacja epizootyczna odnośnie ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (link)

ULOTKA - POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA

 


Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5N8

Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5N8 w Polsce i innych krajach Europy - aktualna sytuacja i ocena ryzyka.

Bioasekuracja w fermie drobiu
H5N8 aktualna sytuacja
HPAI objawy
Sekcja i pobieranie probek
Informacja dla hodowców drobiu
Ulotka

Informacja dla hodowców drobiu w związku z H5N8

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8.
Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech.

 

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,
w szczególności:

1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je
w budynkach, w których są utrzymywane;

2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków
w których utrzymywany jest drób

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

 

 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności


Wytyczne MLO z dnia 01-06-2016

Wytyczne w ramach działalności MLO


WŚCIEKLIZNA -informacje - link do pliku


Przemieszczanie zwierząt towarzyszących podróżnym. (link do strony)


ASF materiały szkoleniowe dla lekarzy  weterynarii.

ASF materiały szkoleniowe dla hodowców.

Informacja na temat “Afrykańskiego pomoru świń” ulotka


 

Archiwum wiadomości

UWAGA KOMUNIKAT

w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


KOMUNIKAT Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – wiosenne szczepienie lisów wolnożyjących


Zmiana terminu szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Uprzejmie informujemy, że szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa lubelskiego przewidziane w terminach 23-30.04.2014 roku ulegnie przesunięciu.

Zmiana terminu spowodowana została wniesieniem odwołania na wybór wykonawcy.

O terminie szczepień poinformujemy.


 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2443
Treść wprowadził(a): Pilchoń Andrzej, 2017-12-14 06:19:52
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-11-27 06:29:36