Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim

Struktura organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim 

Kierownictwo Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim 

Numer pokoju

1.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Janina WOJTAS

1

2.

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Lek.wet. Tomasz GONTARZ 9

Zespół do spraw Bezpieczeństwa Żywności, Pasz i Utylizacji

3.

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Lek.wet. Beata ORLUK

10

4.

Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Aleksandra żARSKA

10

5.

Inspektor Weterynaryjny

mgr Elwira NOWOSAD

10

6. Inspektor Weterynaryjny  Lek.wet. Agnieszka Dziura

11

7.

Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Katarzyna Gancarz 11
8.

Inspektor Weterynaryjny

 Lek.wet. Andrzej Moskal 11

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

9.

Starszy Inspektor Weterynaryjny Kierownik Zespołu ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Lek.wet. Ewa KAWALEC

5

10.

Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Iwona STĘPIEŃ

7

11.

Inspektor Weterynaryjny

Lek.wet. Agata PUDEŁKO

7

12.

Inspektor Weterynaryjny

Lek.wet. Agata SMYK

7

13. Inspektor Weterynaryjny Lek. wet. Zbigniew MALICKI

8

14.

Inspektor Weterynaryjny

Lek. wet. Miroslaw Szewczak 8

Zespół do spraw finansowo – księgowych i administracyjnych

15.

Główny księgowy

mgr Bożena KASPROWICZ

3

16.

Starszy referent ds. administracyjno –kadrowych

Janina PALAK

2

17.

Informatyk

mgr Andrzej PILCHOŃ

4

18.

Księgowy

mgr Jolanta HERDA

6

19.

Referent ds. administracyjno –gospodarczych

Jolanta LUBAŚ

6

20. Kierowca

Ryszard KISZCZUK

 

21.

Sprzątaczka

Kazimiera KISZCZUK

 

22.

Dozorca/palacz c.o.

Andrzej Czuryło

 
       

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej

 

23.

Radca prawny

mgr Jolanta STRUKOWICZ-JANIK

3