Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Struktura organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim 

Kierownictwo Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim 

Numer pokoju

1.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Janina WOJTAS

1

2.

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

   

Zespół do spraw Bezpieczeństwa Żywności, Pasz i Utylizacji

3.

Starszy Inspektor Weterynaryjny Kierownik
Zespołu ds. Bezpieczeństwa Żywności

Lek.wet. Tomasz GONTARZ

9

4.

Starszy Inspektor Weterynaryjny

Lek.wet. Beata ORLUK

10

5.

Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Aleksandra żARSKA

10

6.

Inspektor Weterynaryjny

mgr Elwira NOWOSAD

10

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

7.

Starszy Inspektor Weterynaryjny Kierownik Zespołu ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Lek.wet. Ewa KAWALEC

5

8.

Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Iwona STĘPIEŃ

6

9.

Inspektor Weterynaryjny

Lek.wet. Agata PUDEŁKO

7

10

Inspektor Weterynaryjny

Lek.wet. Agata SMYK

7

Zespół do spraw finansowo – księgowych i administracyjnych

12.

Główny księgowy

mgr Bożena KASPROWICZ

3

13.

Starszy referent ds. administracyjno –kadrowych

Janina PALAK

2

14.

Informatyk

mgr Andrzej PILCHOŃ

4

15.

Księgowy

mgr Jolanta HERDA

6

16.

Referent ds. administracyjno –gospodarczych

Jolanta LUBAŚ

6

17.

Kierowca

Leszek KRAWCZYK

 

18.

Kierowca/palacz c.o.

Ryszard KISZCZUK

 

19.

Sprzątaczka

Kazimiera KISZCZUK

 

20.

Dozorca/palacz c.o.

Andrzej Czuryło

 

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej

 

21.

Radca prawny

mgr Jolanta STRUKOWICZ-JANIK

3