Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

   

  1. W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy Inspektoratu w godz. 700 - 1500.

  2. Powiatowy Lekarz Weterynarii przyjmuje osobiście interesantów w ramach skarg i wniosków we wtorki w godz. 700 – 1600, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z sekretariatem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii pod numerem 84-664 22 01.

  3. Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim, ul. Krucza 6.

  4. Skargi , wnioski oraz listy należy przesyłać na adres:

Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Krucza 6

22-600 Tomaszów Lubelski

  1. Inspektora prosi o podawanie imienia, nazwiska (nazwy) oraz adresu nadawcy, a w przypadku korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną również adresu e-mail.

  2. Zgodnie z 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  3. Korespondencję drogą elektroniczną można przesyłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP (http://www.epuap.gov.pl).

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1590
Treść wprowadził(a): Pilchoń Andrzej, 2018-01-20 13:21:55
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-04-29 06:11:08