Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

   W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy Inspektoratu w godz. 700 - 1500.

  1. Powiatowy Lekarz Weterynarii przyjmuje osobiście interesantów w ramach skarg i wniosków we wtorki w godz. 700 – 1600, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z sekretariatem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii pod numerem 84-664 22 01.

  2. Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim, ul. Krucza 6.

  3. Skargi , wnioski oraz listy należy przesyłać na adres:

Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Krucza 6

22-600 Tomaszów Lubelski

  1. Inspektorat prosi o podawanie imienia, nazwiska (nazwy) oraz adresu nadawcy, a w przypadku korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną również adresu e-mail.

  2. Zgodnie z 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  3. Korespondencję drogą elektroniczną można przesyłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP (http://www.epuap.gov.pl).

 

Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,

  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

  3. monitorowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim

ul. Krucza 6, 22-600 Tomaszów Lubelski

godziny otwarcia: 700 - 1500

Koordynator do spraw dostępności :

Janina Wojtas

tel. 84-6642201

e-mail: wojtas.janina@wiw.lublin.pl