Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł netto Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Plik do pobrania: Zapytanie ofertowe Szczegóły pliku
Nazwa: Zapytanie ofertowe.pdf
Opis: Plik zawiera informację Zapytanie ofertowe
Utworzono: 2022-10-27 06:59:36
Data dodania: 2022-10-27 07:01:31
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.57 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Plik do pobrania: Załącznik Nr 1 formularz ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: Zał_ Nr_1_formularz_ofertowy.docx
Opis: Plik zawiera informację Załącznik Nr 1 formularz ofertowy
Utworzono: 2022-10-27 05:54:47
Data dodania: 2022-10-27 05:56:23
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Plik do pobrania: Załącznik Nr 2 Projekt umowy Szczegóły pliku
Nazwa: Zał_Nr_2_ Projekt_umowy.docx
Opis: Plik zawiera informację Załącznik Nr 2 Projekt umowy
Utworzono: 2022-10-27 05:55:41
Data dodania: 2022-10-27 05:57:20
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Plik do pobrania: Załącznik Nr 3 Klauzula informacyjna RODO Szczegóły pliku
Nazwa: Zał_Nr_3_Klauzula_informacyjna_RODO.docx
Opis: Plik zawiera informację Załącznik Nr 3 Klauzula informacyjna RODO
Utworzono: 2022-10-27 05:57:34
Data dodania: 2022-10-27 05:59:04
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 


Informacja dotycząca planu postępowań o udzielenie zamówień Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim.

W 2021 roku Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim nie przewiduje przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. W związku z tym nie jest sporządzany plan takich postępowań.