Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia przyjmowanie i obsługę (np. urzędowe poświadczenie odbioru) dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym na platformie e-PUAP https://epuap.gov.pl

Adres skrytki  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim na e-PUAP: /piwtomaszowlub/skrytka