Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.112.1198 z dnia 8 października 2001 r. z póź. zm) poszukiwana przez Państwa informacja będąca w posiadaniu podmiotu, a nieudostępniona na stronie Biuletynu, zostanie udostępniona po złożeniu odpowiedniego Wniosku o udostępnienie informacji publicznej, którego wzór do pobrania znajduje się poniżej.

 

Na podstawie art. 23b ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.112.1198 z dnia 8 października 2001 r. z póź. zm.) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim określa następujące warunki ponownego wykorzystania informacji publicznych:

  1. należy podać źródło pozyskania informacji publicznej poprzez podanie pełnej nazwy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
  2. należy podać czas wytworzenia oraz pozyskania informacji publicznej,
  3. pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana,
  4. jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii odpowiada za treść przekazywanych informacji publicznych, jeżeli ich ponowne wykorzystanie spełnia wyżej określone warunki.

 

Informacja będąca w posiadaniu podmiotu, a nieudostępniona na stronie Biuletynu, udostępniana jest na wniosek, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (Dz. U. 2012. 94) na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/94/1
 

Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej Szczegóły pliku
Nazwa: WNIOSEK O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUB.docx
Opis: WNIOSEK o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Utworzono: 2014-07-17 06:57:41
Data dodania: 2014-07-17 06:57:41
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx