Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim

Rok 2021

Link do Bilans. Szczegóły pliku
Nazwa: Bilans_2021.xlsx
Opis: Plik zawiera informację o bilansie na rok 2021
Utworzono: 2022-05-18 05:47:49
Data dodania: 2022-05-18 05:48:25
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: xlsx

Link do Rachunek zysku i strat. Szczegóły pliku
Nazwa: Rachunek_zysku_i_strat_2021.xlsx
Opis: Plik zawiera informację - Rachunek zysku i strat.
Utworzono: 2022-05-18 05:49:18
Data dodania: 2022-05-18 05:49:35
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: xlsx

Link do Zestawienie zmian w funduszu. Szczegóły pliku
Nazwa: Zestawienie_zmian_w_funduszu_2021.xlsx
Opis: Plik zawiera informację - Zestawienie zmian w funduszu.
Utworzono: 2022-05-18 05:50:14
Data dodania: 2022-05-18 05:50:35
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: xlsx

Link do Informacja dodatkowa. Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja_dodatkowa_2021.xlsx
Opis: Plik zawiera treść - Informacja dodatkowa.
Utworzono: 2022-05-18 05:51:21
Data dodania: 2022-05-18 05:51:39
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: xlsx


Rok 2020

Link do Bilans. Szczegóły pliku
Nazwa: Bilans 2020.xlsx
Opis: Link do Bilansu na 2020 rok
Utworzono: 2021-03-11 05:52:38
Data dodania: 2021-05-10 05:53:12
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: xlsx

Link do Rachunek zysku i strat. Szczegóły pliku
Nazwa: rachunek zysku i strat 2020.xlsx
Opis: Rachunek zysku i strat.
Utworzono: 2021-03-11 05:54:02
Data dodania: 2021-05-10 05:54:23
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: xlsx

Link do Zestawienie zmian w funduszu. Szczegóły pliku
Nazwa: Zestawienie zmian w funduszu 2020.xlsx
Opis: Zestawienie zmian w funduszu.
Utworzono: 2021-03-11 05:54:57
Data dodania: 2021-05-10 05:55:20
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: xlsx

Link do Informacja dodatkowa. Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja dodatkowa_2020.xlsx
Opis: Informacja dodatkowa na rok 2020
Utworzono: 2021-03-11 05:56:39
Data dodania: 2021-05-10 05:57:10
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: xlsx

 


Rok 2019

Link do Bilans. Szczegóły pliku
Nazwa: Bilans_2019.pdf
Opis: Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019
Utworzono: 2020-03-18 19:27:49
Data dodania: 2020-05-04 06:02:54
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Rachunek zysku i strat. Szczegóły pliku
Nazwa: Rachunek zysków i strat_2019.pdf
Opis: Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej
Utworzono: 2020-03-18 06:03:26
Data dodania: 2020-05-04 06:03:26
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Zestawienie zmian w funduszu. Szczegóły pliku
Nazwa: Zestawienie zmian w funduszu_2019.pdf
Opis: Zestawienie zmian w funduszu
Utworzono: 2020-03-18 06:03:47
Data dodania: 2020-05-04 06:03:47
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Informacja dodatkowa. Szczegóły pliku
Nazwa: Infromacja dodatkowa_2019.pdf
Opis: Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31-12-2019 roku
Utworzono: 2020-03-19 06:04:16
Data dodania: 2020-05-04 06:04:16
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.94 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Rok 2018

Link do Bilans. Szczegóły pliku
Nazwa: Bilans.pdf
Opis: BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.
Utworzono: 2019-03-20 19:24:49
Data dodania: 2019-05-08 06:06:15
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Rachunek zysku i strat. Szczegóły pliku
Nazwa: Rachunek_zysku i strat.pdf
Opis: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Utworzono: 2019-03-20 06:07:05
Data dodania: 2019-05-08 06:07:05
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Zestawienie zmian w funduszu. Szczegóły pliku
Nazwa: Zestawienie zmian w funduszu.pdf
Opis: Zestawienie zmian w funduszu
Utworzono: 2019-03-20 06:07:29
Data dodania: 2019-05-08 06:07:29
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Informacja dodatkowa. Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja dodatkowa.pdf
Opis: INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2018r.
Utworzono: 2019-04-26 19:39:57
Data dodania: 2019-05-08 06:07:53
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf