Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim

Wykaz lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej
wyznaczonych do wykonywania czynności.

Link do Urzędowi Lekarze Weterynarii 2021
Szczegóły pliku
Nazwa: 1_REJESTR ULW na 2021.pdf
Opis: REJESTR URZĘDOWYCH LEKARZY WETERYNARII WYZNACZONYCH DO CZYNNOŚCI ZLECONYCH NA 2021 r.
Utworzono: 2020-12-09 06:12:55
Data dodania: 2021-01-13 06:14:34
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.92 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru nad ubojem w 2021
Szczegóły pliku
Nazwa: 3_ MWUNnU_2021.pdf
Opis: Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru w zakresie sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, badania mięsa zwierząt łownych, pobierania próbek do badań i wykonywania badań w kierunku włośni oraz nadzoru nad rozbiorem na terenie Powiatu Tomaszów Lubelski ROK 2021
Utworzono: 2020-12-31 06:18:10
Data dodania: 2021-01-13 06:20:07
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Rejestr Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do czynności zleconych na 2021 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: 2_ULW 2021.pdf
Opis: Urzędowi Lekarze Weterynarii wyznaczeni do: -sprawowania nadzoru nad ubojem cieląt do 6-go m-ca życia, owiec, kóz, świń i nutrii - z przeznaczeniem na użytek własny ( w tym badanie poubojowe) -badania mięsa zwierząt łownych ( na użytek własny ) - badanie laboratoryjne mięsa świń, nutrii, dzików ( na użytek własny )
Utworzono: 2020-12-31 06:21:46
Data dodania: 2021-01-13 06:22:09
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Link do Wykazu lekarzy wyznaczonych w 2020 roku.
Szczegóły pliku
Nazwa: wykaz wyz_lek_2020.pdf
Opis: Rejestr Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do czynności zleconych na 2020 rok
Utworzono: 2019-12-11 06:02:39
Data dodania: 2020-01-07 06:02:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 1.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Urzędowi lekarze weterynarii wyznaczeni do badania zwierząt rzeźnych i mięsa w 2020 roku.
Szczegóły pliku
Nazwa: ULW_ wyznaczeni na 2020 _gospodarstwa.pdf
Opis: Urzędowi Lekarze wyznaczenia do sprawowania nadzoru
Utworzono: 2020-01-02 06:00:49
Data dodania: 2020-01-08 06:00:49
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do  Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru w zakresie sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, badania mięsa zwierząt łownych, pobierania próbek do badań i wykonywania badań w kierunku włośni oraz nadzoru nad rozbiorem na terenie Powiatu Tomaszów Lubelski w 2020 roku.
Szczegóły pliku
Nazwa: ULW_ wyznaczeni na 2020_rzeźnie.pdf
Opis: Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru
Utworzono: 2020-01-02 06:08:18
Data dodania: 2020-01-08 06:08:18
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Link do Urzędowi Lekarze Weterynarii_2019
Szczegóły pliku
Nazwa: Urzędowi lekarze weterynarii_2019.pdf
Opis: Urzędowi Lekarze Weterynarii wyznaczeni do sprawowania nadzoru nad ubojem cieląt
Utworzono: 2019-01-02 06:06:32
Data dodania: 2019-02-01 06:06:32
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru nad ubojem w 2019
Szczegóły pliku
Nazwa: Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru nad ubojem 2019.pdf
Opis: Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru w zakresie sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, badania mięsa zwierząt łownych' pobierania próbek do badań oraz nadzoru nad rozbiorem na terenie Powiatu Tomaszów Lubelski
Utworzono: 2019-01-02 06:07:02
Data dodania: 2019-02-01 06:07:02
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Rejestr Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do czynności zleconych na 2019 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: Rejestr ULW wyznaczonych do czynności zleconych na 2019.pdf
Opis: Rejestr Urzędowych Lekarzy Weterynarii
Utworzono: 2019-01-31 06:07:36
Data dodania: 2019-02-01 06:07:36
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 1.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Rejestr Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do czynności zleconych na 2019 rok - aktualizacja
Szczegóły pliku
Nazwa: Rejestr ULW 2019_aktualizacja.pdf
Opis: Rejestr Urzędowych Lekarzy Weterynarii
Utworzono: 2019-03-25 06:04:34
Data dodania: 2019-03-26 06:04:34
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 1.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Link do Urzędowi Lekarze Weterynarii_2018
Szczegóły pliku
Nazwa: Urzędowi Lekarze Weterynarii_2018.pdf
Opis: Urzędowi Lekarze Weterynarii wyznaczeni do sprawowania nadzoru nad ubojem cieląt
Utworzono: 2018-01-02 06:18:56
Data dodania: 2018-01-31 06:18:56
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru nad ubojem w 2018
Szczegóły pliku
Nazwa: Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru nad ubojem w 2018.pdf
Opis: Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru w zakresie sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, badania mięsa zwierząt łownych' pobierania próbek do badań oraz nadzoru nad rozbiorem na terenie Powiatu Tomaszów Lubelski
Utworzono: 2018-01-02 06:17:50
Data dodania: 2018-01-31 06:17:50
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.77 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Rejestr Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do czynności zleconych na 2018 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: Rejestr ULW wyznaczonych do prac zleconych na 2018 rok.pdf
Opis: Rejestr Urzędowych Lekarzy Weterynarii
Utworzono: 2017-12-29 06:10:20
Data dodania: 2018-01-23 06:10:20
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 1.42 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Link do Urzędowi Lekarze Weterynarii - 2017
Szczegóły pliku
Nazwa: Urzędowi lek_wet_2017.pdf
Opis: Urzędowi Lekarze Weterynarii wyznaczeni do sprawowania nadzoru nad ubojem cieląt
Utworzono: 2017-01-02 06:12:18
Data dodania: 2017-01-10 06:12:18
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru nad ubojem w 2017
Szczegóły pliku
Nazwa: Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru nad ubojem-2017.pdf
Opis: Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru w zakresie sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, badania mięsa zwierząt łownych' pobierania próbek do badań oraz nadzoru nad rozbiorem na terenie Powiatu Tomaszów Lubelski
Utworzono: 2017-01-02 06:11:41
Data dodania: 2017-01-10 06:11:41
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Rejestr Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do czynności zleconych na 2017 rok - aktualizacja.
Szczegóły pliku
Nazwa: Rejestr ULW wyznaczonych do czynności zleconych na 2017_ aktualizacja .pdf
Opis: Rejestr Urzędowych Lekarzy Weterynarii
Utworzono: 2017-10-02 06:09:36
Data dodania: 2017-10-04 06:09:36
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 1.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Rejestr Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do czynności zleconych na 2017 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: Rejestr ULW wyznaczonych na 2017 r..pdf
Opis: Rejestr Urzędowych Lekarzy Weterynarii
Utworzono: 2016-12-30 06:11:09
Data dodania: 2017-01-10 06:11:09
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 1.84 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Link do Urzędowi Lekarze Weterynarii - 2016 - zmiana od 26-07-2016 r.
Szczegóły pliku
Nazwa: Urzędowi lekarze weterynarii-2016 (zmiana od 26-07-2016 r.).pdf
Opis: Urzędowi Lekarze Weterynarii wyznaczeni do sprawowania nadzoru nad ubojem cieląt (zmiana)
Utworzono: 2016-07-25 06:06:28
Data dodania: 2016-08-26 06:06:28
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru nad ubojem w 2016 - zmiana od 26-07-2016 r.
Szczegóły pliku
Nazwa: Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru nad ubojem (zmiana od 26-07-2016r.).pdf
Opis: Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru w zakresie sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, badania mięsa zwierząt łownych' pobierania próbek do badań oraz nadzoru nad rozbiorem na terenie Powiatu Tomaszów Lubelski
Utworzono: 2013-01-02 06:07:57
Data dodania: 2016-08-26 06:07:57
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Rejestr Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do czynności zleconych na 2016 - zmiana od 26-07-2016 r.
Szczegóły pliku
Nazwa: Rejestr ULW wyznaczonych do czynności zleconych (zmiana od 26-07-2016 r.).pdf
Opis: Rejestr Urzędowych Lekarzy Weterynarii
Utworzono: 2016-08-01 06:08:42
Data dodania: 2016-08-26 06:08:42
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 1.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Link do Urzędowi Lekarze Weterynarii - 2016
Szczegóły pliku
Nazwa: Urzędowi Lekarze Weterynarii -2016.pdf
Opis: Urzędowi Lekarze Weterynarii wyznaczeni do sprawowania nadzoru nad ubojem cieląt
Utworzono: 2016-01-02 19:29:58
Data dodania: 2016-01-20 19:29:58
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru nad ubojem w 2016
Szczegóły pliku
Nazwa: Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru nad ubojem w 2016.pdf
Opis: Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru w zakresie sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, badania mięsa zwierząt łownych' pobierania próbek do badań oraz nadzoru nad rozbiorem na terenie Powiatu Tomaszów Lubelski
Utworzono: 2016-01-04 19:30:56
Data dodania: 2016-01-20 19:30:56
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Rejestr Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do czynności zleconych na 2016 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: Rejestr ULW wyznaczonych do czynności zleconych na 2016 .pdf
Opis: Rejestr Urzędowych Lekarzy Weterynarii
Utworzono: 2016-01-04 19:32:13
Data dodania: 2016-01-20 19:32:13
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 1.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Link do Urzędowi Lekarze Weterynarii - 2015
Szczegóły pliku
Nazwa: urzędowi lekarze weterynarii 2015.pdf
Opis: Urzędowi Lekarze Weterynarii wyznaczeni do sprawowania nadzoru nad ubojem cieląt
Utworzono: 2015-01-02 19:32:53
Data dodania: 2015-02-02 19:32:53
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.54 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru nad ubojem w 2015
Szczegóły pliku
Nazwa: miejsca wykonywania urzędowego nadzoru nad ubojem 2015.pdf
Opis: Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru w zakresie sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, badania mięsa zwierząt łownych' pobierania próbek do badań oraz nadzoru nad rozbiorem na terenie Powiatu Tomaszów Lubelski
Utworzono: 2015-01-02 19:35:43
Data dodania: 2015-02-02 19:35:43
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Rejestr Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do czynności zleconych na 2015 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: Rejestr urzędowych lekarzy wyznaczonych do czynności zleconych 2015.pdf
Opis: Rejestr Urzędowych Lekarzy Weterynarii
Utworzono: 2015-01-02 19:34:31
Data dodania: 2015-02-02 19:34:31
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 1.60 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Link do Urzędowi Lekarze Weterynarii - 2014
Szczegóły pliku
Nazwa: Urzędowi Lekarze Weterynarii - 2014.pdf
Opis: Urzędowi Lekarze Weterynarii wyznaczeni do sprawowania nadzoru nad ubojem cieląt
Utworzono: 2014-01-02 21:26:30
Data dodania: 2014-01-24 21:26:30
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru nad ubojem w 2014
Szczegóły pliku
Nazwa: Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru nad ubojem w 2014.pdf
Opis: Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru w zakresie sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, badania mięsa zwierząt łownych' pobierania próbek do badań oraz nadzoru nad rozbiorem na terenie Powiatu Tomaszów Lubelski
Utworzono: 2014-01-02 21:28:58
Data dodania: 2014-01-24 21:28:58
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Rejestr Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do czynności zleconych na 2014 rok
Szczegóły pliku
Nazwa: Rejestr Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do czynności zleconych na 2014 rok.pdf
Opis: Rejestr Urzędowych Lekarzy Weterynarii
Utworzono: 2014-01-10 21:30:42
Data dodania: 2014-01-24 21:30:42
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 1.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 


Link do Urzędowi Lekarze Weterynarii - 2013
Szczegóły pliku
Nazwa: urzędowi lek.wet. wyznaczeni 2013 r.pdf
Opis: Urzędowi Lekarze Weterynarii wyznaczeni do sprawowania nadzoru nad ubojem cieląt
Utworzono: 2013-01-02 20:34:14
Data dodania: 2013-04-16 20:34:14
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru nad ubojem w 2013
Szczegóły pliku
Nazwa: miejsca wykonywania urzędowego nadzoru 2013.pdf
Opis: Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru w zakresie sprawowania nadzoru nad ubojem rwierząt rzeźnych, badania mięsa zwierząt łownych' pobierania próbek do badań oraz nadzoru nad rozbiorem na terenie Powiatu Tomaszów Lubelski
Utworzono: 2013-01-02 20:20:43
Data dodania: 2013-04-16 20:20:43
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Link do Rejestr Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do czynności zleconych na 2013 rok.
Szczegóły pliku
Nazwa: Rejestr urzędowych lekarzy wet_2013.doc
Opis: Rejestr Urzędowych Lekarzy Weterynarii
Utworzono: 2013-08-05 17:25:33
Data dodania: 2013-08-13 17:25:33
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: doc

 


Link do Rejestr Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do czynności zleconych na 2012 rok.
Szczegóły pliku
Nazwa: REJESTR_Urz_Lek_Wet.doc
Opis: Rejestr Urzędowych Lekarzy Weterynarii
Utworzono: 2012-02-10 20:07:57
Data dodania: 2012-04-11 20:07:57
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: doc

 


Link do Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru nad ubojem w 2011
Szczegóły pliku
Nazwa: miejsca wyk urzędow nadzoru nad ubojem 2011.doc
Opis: Miejsca wykonywania urzędowego nadzoru w zakresie sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, badania mięsa zwierząt łownych, pobierania próbek do badań oraz nadzoru nad rozbiorem na terenie Powiatu Tomaszów Lubelski
Utworzono: 2011-01-03 20:56:53
Data dodania: 2011-05-05 20:56:53
Autor pliku: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Wprowadził/a: Pilchoń Andrzej
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: doc